Uudistettu Postitalo on luovutettu uusille omistajille

Aikoinaan 30-luvulla rakennettu Kuopion vanha postitalo valmistui keväällä 2023 ja saanut jo uutta elämää seiniensä suojiin. Ulkoisesti edeltävää versiotaan muistuttava, sisältä täysin uudistettu, funkisrakennus on kuoriutunut sääsuojan alta ja on äskettäin luovutettu uusien omistajien haltuun. Nykyään Karelia Finlandin ja Ev.lut.seurakunnan omistamissa tiloissa on yrityksien omien tilojen lisäksi vuokralla muutama yritystoimija sekä kaupunginmuseo.

”Vanha postitalo on ollu kiitollinen peruskorjattava monellakin tapaa. Se on aikoinaan rakennettu hyvin muuntojoustavaksi ja kantavia väliseiniä oli hyvin vähän”, Rakennustyö Salmisen yrittäjä ja talousjohtaja Pekka Salminen kertoo. Salminen lisää, että nykyiseen käyttötarkoitukseen rakennus taipui varsin hyvin.

Rakennustyö Salminen kiittää urakassa mukana olleita ja toivottaa viihtyisää arkea uudistetussa postitalossa työskentelevälle väelle.