Tampereen teatterin toteutusvaihe on alkanut

Tampereen teatterin peruskorjaus etenee toteutusvaiheeseen. Rakennustyö Salminen toteuttaa yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana Tampereen Teatterin peruskorjauksen. Joulukuussa 2023 alkanut kehitysvaihe on saatu päätökseen hyvässä yhteistyössä tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa löytäen yhdessä parhaat ratkaisut historiallisesti arvokkaan rakennuksen peruskorjaamiseksi.

Seuraavaksi rakennushanke etenee toteutusvaiheeseen, jossa teatterin esitys- ja talotekniikka uudistetaan täysin ja rakennusta parannetaan rakennusteknisesti. Merkittävässä osassa urakassa ovat suojellut pinnat, joita löytyy esimerkiksi kahviosta ja katsomotiloista, ja ne tullaan osittain restauroimaan. Toteutusvaihe valmistuu elokuussa 2025 ja se on laajuudeltaan noin 6 100 bruttoneliömetriä.

”Tampereen Teatteri on ainutlaatuinen kohde, kauniilla ja keskeisellä paikalla Tampereen keskustassa. Toteutusvaiheen työt ovat alkaneet suunnitelmien mukaisesti alueen aitausten tekemisellä ja suojeltujen pintojen suojaamisella. Tästä jatkamme purkutöiden pariin”, Rakennustyö Salmisen työmaapäällikkö Sakari Tervala kommentoi.