Tampereen teatterin peruskorjausurakan kehitysvaihe on käynnistynyt

Rakennustyö Salminen on solminut projektinjohtourakkasopimuksen Tampereen Teatteritalo-säätiö sr:n ja Tampereen Teatteri Oy:n kanssa. Projekti käynnistyi äskettäin kehitysvaiheella, jossa työskennellään tiiviissä yhteistyössä tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa etsien yhdessä parhaat ratkaisut historiallisesti arvokkaan rakennuksen peruskorjaamiseksi ja laajentamiseksi. Hankkeelle on asetettu korkeat aikataulu- ja laatuvaatimukset, joihin tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Myös henkilöstötilojen toimivuus, teatteritekniikan modernisointi ja esteettömyyden parantaminen ovat urakan kulmakiviä.

Rakennustyö Salminen kiittää tilaajaa luottamuksesta. Projektin etenemistä voi seurata Facebook ja LinkedIn -kanavissamme.