Rakennustyö Salminen Oy:n pitkäaikainen toimitusjohtaja ja pääomistaja siirtyy sivuun päivittäisestä toiminnasta

Rakennustyö Salminen Oy:tä menestyksellisesti lähes kaksi vuosikymmentä johtanut yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Osmo Salminen siirtyy yrityksen päätoimiseksi hallituksen puheenjohtajaksi sekä jatkaa konsernin emoyhtiö Stockpos Oy:n toimitusjohtajana.

Rakennustyö Salminen Oy:n hallitus on nimittänyt yhtiölle uudeksi toimitusjohtajaksi Aatu Airaksisen ja samalla varatoimitusjohtajaksi on nimitetty Nina Miettinen. Aatu ja Nina astuvat uusiin tehtäviin 24.2.2023 alkaen, johon asti nykyinen toimitusjohtaja jatkaa työssään.

“Päätös siirtymisestä oli loppujen lopuksi helppo tehdä, kun osaavat ja ammattitaitoiset ihmiset löytyivät yrityksen omista joukoista. Aatulla ja Ninalla sekä osaavalla henkilökunnallamme on erinomaiset edellytykset jatkaa yrityksen menestyksekästä toimintaa.” toteaa Osmo Salminen.

”Kiitän Osmo ja Pekka Salmista luottamuksen osoituksesta. Otan tehtävän vastaan kiitollisena tuntien Rakennustyö Salmisen ainutlaatuisen tarinan sekä osaavat henkilöt yrityksessä. Yrityksen monipuolisuus rakennusliikkeenä luo vahvan pohjan liiketoiminnan menestymiselle jatkossakin.” Aatu Airaksinen kertoo.

”Kohta kymmenen vuotta tässä hienossa yrityksessä työskennelleenä voin todeta, että on ollut ilo olla mukana tällä matkalla, jonka olemme yhdessä kulkeneet. Kiitän Osmoa ja Pekkaa luottamuksesta sekä siitä, että henkilökunnalle on aina annettu mahdollisuus kehittyä eteenpäin”, toteaa Nina Miettinen.

Rakennustyö Salminen Oy:n tavoitteena on jatkaa kannattavaa kasvua tulevaisuudessakin. Yhtiön hallitus näkee, että pitkäjänteisesti tulosta synnyttänyt strateginen työskentely antaa hyvän pohjan yhtiön arvojen toteutumiseen ja kannattavaan kasvuun.

Rakennustyö Salminen Oy on kasvanut viimeisen neljän vuoden aikana Kuopiolaisesta 30 MEUR:n rakennusliikkeestä valtakunnalliseksi noin 90 MEUR:n rakennusliikkeeksi, jonka palveluksessa työskentelee lähes 200 henkilöä. Yrityksen toimipisteet ovat Kuopion lisäksi, Helsingissä, Tampereella, Varkaudessa ja Oulussa.

 

Rakennustyö Salminen Oy

Hallitus

 

Lisätietoja antaa:

Osmo Salminen, hallituksen puheenjohtaja, Rakennustyö Salminen Oy, 0400 606 076