LVIS-peruskorjauksen rahoitus rakennusoikeuden myynnistä

Kuopion Minna Canthin katu 11:ssä olevan taloyhtiön peruskorjaus on valmistunut. LVIS-peruskorjauksen yhteydessä taloa korotettiin yhdellä kerroksella ja toimistokerros muutettiin asunnoiksi. Lisäksi taloon rakennettiin hissit.

Taloyhtiön omistaman tontin alkuperäinen tehoton käyttö mahdollisti rakennusoikeuden myynnillä taloyhtiön rahoittaa LVIS-peruskorjausta. Hankkeessa toteutettiin sekä lisäkerroksen rakennusoikeuden myynti Rakennustyö Salminen Oy:lle, että tontin määräosan kauppa perustettavalle uudelle yhtiölle AS OY KUOPION VAHTIVUORELLE. Tuleva uudisrakennushanke sisältää pysäköintihallin ja uuden erillisen kerrostalon rakentamisen samaan kokonaisuuteen.

Samanaikaisesti Rakennustyö Salminen Oy hankki yksityiseltä omistajalta taloyhtiön ensimmäisen kerroksen toimistokäytössä olleet tilat, jotka muutettiin hankkeen aikana asunnoiksi. LVIS-peruskorjaus toteutettiin KVR-urakkana. Urakka sisälsi myös hissi- ja porraskäytäväremontin.

Hankkeen hyödyt taloyhtiölle
– Rahoitusta peruskorjaushankkeisiin
– Taloyhtiön osakkeiden arvon nousu
– Kiinteistön ominaisuuksien paraneminen, mm esim. esteettömyys, energiatehokkuus, sisäilma, viihtyvyys
– Osakkaiden kustannusten pieneneminen, enemmän jakajia tulevissa vastikkeissa

Hankkeen hyödyt kaupungille
– Tiiviimpi kaupunkirakenne
– Keskustan vetovoiman kasvu
– Esteettömämpi kaupunki