Kuopion Postitalon saneeraustyöt käynnistyvät pian

Heinäkuun 1.päivänä 1936 aloitettiin nykyisin Kuopion ainoan funkistyyliä edustavan U-kirjaimen muotoisen Kuopion Postitalon rakentaminen yli sadan hengen voimalla. Kuninkaankadulla sijaitsevaan rakennukseen sijoitettiin kaikki Posti- ja lennätinlaitoksen toiminnot tukitoimintoineen. 1980-luvun lopulla Postitalon perusteellisen uudistuksen myötä rakennukseen lisättiin tilaa toimistotyöhön ja lajitteluun. (Anna-Maija Virta 2020. Kuopion funkispostitalo)
Vuoden 2021 alussa Posti Kiinteistöt päätti kuitenkin luopua talon omistuksesta, sillä se ei enää tarvitse tiloja. Lokakuussa 2021 Kuopion ev.lut.seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päätti ostaa uudet toimitilat nykyisin Stockpos Oy:n omistamasta vanhasta Postitalosta. Rakennustyö Salminen aloittaa rakennukseen tehtävät korjaus- ja muutostyöt vuoden alkupuolella. Kiinteistöön toteutetaan tiloja Kuopion ev.lut. seurakunnan lisäksi myös 2-3 muulle toimijalle.