Rakennustyö Salmiselle myönnettiin RALA:n Ympäristösertifikaatti

Pitkäaikaisen kehitystyön myötä Rakennustyö Salmiselle on myönnetty RALA:n Ympäristösertifikaatti. Sertifikaatti osoittaa, että yritystoiminnassa on otettu huomioon ympäristön kannalta olennaiset asiat. Ympäristöjohtamisen toteuttaminen, tavoitteet ja kehittäminen ovat tärkeä osa Rakennustyö Salmisen toiminnan periaatteita.

Yksi käytännönläheisimmistä esimerkeistä on rakennustyömaiden jätteiden käsittely ja kierrätys. Kierrätysastetta ja jätteiden lajittelua kasvatetaan jatkuvasti. Lisäksi ympäristöä huomioidaan moninaisesti eri asioiden, kuten melun, pölyn ja energiankulutuksen osalta. Tärkeä osa ympäristön huomiointia on myös, että ennakoidaan ja varaudutaan mahdollisiin ympäristövahinkoihin.

Myönnetty ympäristösertifikaatti on jo toinen RALA:n Rakennustyö Salmiselle myöntämä sertifikaatti. Ympäristösertifikaatin lisäksi Salmisella on RALA:n rakentamisen Laatusertifikaatti. Sertifikaatit tukevat toisiaan ja ovat osoitus yritystoiminnan pitkäjänteisestä kehittämistyöstä.

”Jatkamme ympäristöjärjestelmän työstämistä edelleen aktiivisesti, sillä haluamme myös tulevaisuudessa rakentaa ympäristön huomioon ottaen sekä laatuvaatimukset täyttäen.” ympäristöjärjestelmän toteuttamisessa ja sertifikaatin hakemisessa mukana ollut Salmisen projekti-insinööri Sanni Mäkinen kommentoi.